Kích thước phông chữ
Màu trang web
Chuyển tới nội dung chính

0 Bài học

Agriculture

0 Khóa học | 0 Bài học

0 Bài học

Blockchain

0 Khóa học | 0 Bài học

30 Bài học

Category 1

6 Khóa học | 30 Bài học

Khoá học cho nhân sự mới bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. Khoá học giúp cho thành viên mới hiểu rõ hơn về Văn hoá, con người, sản phẩm dịch vụ của

1 Bài học

Economic

1 Khóa học | 1 Bài học

Kinh tế (Tiếng Anh: economy) là một lĩnh vực sản xuất, phân phối và thương mại, cũng như tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Tổng thể, nó được định nghĩa là một lĩnh vực xã hội tập trung vào các hoạt động, tranh luận và các biểu hiện vật chất gắn liền với việc sản xuất, sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên khan hiếm.